ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΕΠΙΠΕΔΟΥ ΠΡΟΣΘΗΚΗΣ ΦΥΤΙΚΩΝ ΕΚΧΥΛΙΣΜΑΤΩΝ ΣΤΟ ΣΙΤΗΡΕΣΙΟ ΚΡΕΟΠΑΡΑΓΩΓΩΝ ΟΡΝΙΘΙΩΝ ΕΠΙ ΤΩΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΩΝ ΤΟΥΣΑΠΟΔΟΣΕΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΠΕΠΤΙΚΟΤΗΤΑΣ ΤΗΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ