ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΟΥ ΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ SERANADE ΜΑΧ ΕΝΑΝΤΙΟΝ ΤΟΥ ΦΥΤΟΠΑΘΟΓΟΝΟΥ ΒΑΚΤΗΡΙΟΥ ΡSEUMONAS SYRINGAE PV ΤΟΜΑΤΟ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ