ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΒΙΟΤΥΠΩΝ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΥ LOLIUM SPP ΩΣ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΑΝΘΕΚΤΗΚΟΤΗΤΑ ΣΤΟ GLYPHOSATE ΚΑΙ ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΤΟΥΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ