ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ ΕΝΤΟΜΩΝ ΣΕ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΑ ΓΕΩΡΓΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ ΚΑΙ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΞΥΛΟΦΑΓΩΝ ΕΝΤΟΜΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΜΕΝΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ