Ανάλυση για τον καθορισμό του πληθυσμού των κομβονηματωδών (Meloidogyne spp) σε δείγματα εδάφους από θερμοκηπιακές καλλιέργειες τομάτας και αγγουριού.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ