ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΡΔΕΥΣΕΩΝ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΚΕΡΑΤΕΑΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ