Αναπτύξη ενός προγράμματος εκπαίδευσης με σκοπό την εμβάθυνση στη χρήση εργαλείων ICT για την εφαρμογή γεωργίας ακριβείας – AgrICT

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ