Ανάπτυξη φασματοσκοπικών μεθόδων για το γρήγορο προσδιορισμό του χημειότυπου και της αυθεντικότητας κελυφωτών φιστικιών (Pistacia vera) και φιστικελαίου.- 1η Προκήρυξη Υποτροφιών ΕΛΙΔΕΚ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ