Ανάπτυξη καινοτόμων μιγμάτων συμπυκνωμένων ζωοτροφών για την βελτιστοποίηση της ποιότητας του παραγόμενου πρόβειου γάλακτος-Feed for milk

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ