ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΕΘΟΔΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΤΟΠΙΣΜΟ ΤΗΣ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗΣ ΧΡΩΣΤΙΚΗΣ ΚΙΝΟΛΙΝΗΣ ΣΕ ΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΠΡΟΙΟΝΤΑ ΚΟΖΑΝΗΣ ΑΕΒΕ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ