Ανάπτυξη νέας σύνθεσης ωοτοκίας για την καλλιέργεια στελεχών «Pholiota» (Cyclocybe cylindracea) – Development of new spawn formulation for the cultivation of ‘Pholiota’ (Cyclocybe cylindracea) strains

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ