ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ