ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΒΙΟΔΙΑΣΠΩΜΕΝΟΥ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑΣ ΓΙΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΦΡΕΣΚΑ ΑΓΡΟΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ (HORTIBIOPACK-SME-2008-1-232551)FP7

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ