Ανάπτυξη βιοδιυλιστηρίου για την παραγωγή προϊόντων προστιθέμενης αξίας μέσω της αξιοποίησης αποβλήτων καφέ και εσπεριδοειδών – FOOD INNOVATION RI.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ