ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ ΤΩΝ ΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ ΕΙΣΒΟΛΕΩΝ ΤΟΥ ΜΕΛΙΣΣΙΟΥ (ΜΙΚΡΟΑΡΘΡΟΠΟΔΩΝ, ΥΜΕΝΟΠΤΕΡΩΝ ΚΑ)ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΩΝ ΤΥΠΩΝ ΠΑΓΙΔΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ