Απόκτηση διδακτικής εμπειρίας σε Νέους Επιστήμονες Κατόχους ΔΔιδακτορικού 2018-2019 στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ