Αστική Βιομετεωρολογία και Σχεδιασμός: σύνθεση δεδομένων από μελέτες πεδίου και μετεωρολογικούς σταθμούς για την εκτίμηση της θερμικής αίσθησης και των επιδράσεων της στην υγεία για ένα βιώσιμο αστικό περιβάλλον UΒiPlan

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ