ΔIAΣΩΣH,BEΛTIΩΣH KAI ΔIATHPHΣH ΓENETIKOY YΛIKOY EΛΛHNIKΩN ΠΛHΘYΣMΩN MEΛIΣΣΩN

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ