ΔIATΛANTIKO ΠPOΓPAMMA ΣΠOYΔΩN KAI KINHTΙΚΟΤΗΤΑΣ ΣΤΗ ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΒΙΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ (2009-2626/001-001-CPT-EU-US ΕΙΜ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ