Διατμηματικό Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών “Επιχειρηματικότητα & Συμβουλευτική στην Αγροτική Ανάπτυξη”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ