ΔIAXEIPIΣH AΓPOTIKΩN NEPΩN ΠEΔIΩN (ΔIEΘΝΕΣ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΜΑΘΗΜΑ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ