ΔIEPEYNHΣH THΣ ΔYNATOTHTAΣ AΞIOΠOIHΣHΣ ΚΑΙ ΕΝΣΩΜΑΤΩΣΗΣ ΜΥΚΟΡΡΙΖΙΚΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΠΟΣΤΡΩΜΑΤΑ (ΚΟΜΠΟΣΤ)

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ