ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ