ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΙΔΙΟΤΗΤΩΝ ΚΟΜΠΟΣΤ ΑΠΟ ΠΑΡΑΠΡΟΙΟΝΤΑ ΕΛΑΙΟΥΡΓΕΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ