Διερεύνηση και δημιουργία ομάδων γ. εκμεταλλεύσεων, οι οποίες θα αποτελέσουν τον στόχο της Interamerican στον τομέα των αγροτικών ασφαλίσεων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ