Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης περί ισχυριζόμενης ταφής αμιαντοτσιμέντου στην περιοχή του εγκαταλειμμένου ορυχείου Θωκνία

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ