Διερεύνηση της υφιστάμενης κατάστασης των επιφανειακών και υπόγειων υδάτων της περιοχής Αης-Αγ.Δημητρίου, Λεκάνη Σαριγκιόλ-Κοζάν

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ