ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΦΑΚΕΛΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΩΣ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΕΝΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ (ΠΟΠ) ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ ΤΗΣ ΦΑΚΗΣ ΕΓΚΛΟΥΒΗΣ ΤΗΣ ΝΗΣΟΥ ΛΕΥΚΑΔΟΣ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ