ΔIOPΓANΩΣH ΣYNOΔOY ΠPYTANEΩN TΩN ΠANEΠIΣΤΗΜΙΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΔΙΕΡΕΥΝΗΣΗ ΚΑΙ ΣΥΝΑΠΟΦΑΣΗ ΜΕΤΡΩΝ ΣΥΝΕΧΙΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΥΘΜΗΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΑΕΙ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ