ΔYNAMIKH TOY EΔAΦIKOY ΦΩΣΦOPOY ΣE AΓPOTΙΚΑ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ: ΔΡΑΣΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ