Εφαρμογή καινοτόμων πρακτικών σε καλλιέργεια ακτινιδίου με στόχο υψηλής ποιότητας παραγόμενο προϊόν.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ