Εφαρμογή Σύγρχονων Αναλυτικών Τεχνικών Πρόβλεψης της Ποιότητας και της Ασφάλειας των Τροφίμων, ΣΤΟΠ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ