Εφαρμογή Τεχνολογιών Διαδικτυακών παιχνιδιών για εκπαίδευση επεγγελματιών στην Έξυπνη Γεωργία / Appllying GAming TEchnologies for training profesionals in Smart Farming – GATES

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ