Εφαρμογή Τεχνολογιών Διαδικτυακών παιχνιδιών για εκπαίδευση επεγγελματιών στην Έξυπνη Γεωργία

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ