Εφαρμογή της προσέγγισης των πολλαπλών-ομικών τεχνολογιών και εργαλείων βιοπληροφορικής για την άυξηση της προστιθέμενης αξίας και την βελτίωση της ανταγωνιστικότητας ελληνικών παραδοσιακών τυριών

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ