ΕΚΛΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΖΙΖΑΝΙΟΚΤΟΝΟΥ 6F3313 ΣΕ ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΕΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΩΝ ΣΙΤΗΡΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ