ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ GIS ΧΩΡΙΚΗΣ ΑΝΑΛΥΣΗΣ ΚΑΙ ΓΕΩΧΩΡΙΚΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ