Εξέταση μορφοανατομικών χαρακτηριστικών σποροφύτων εμβολιασμένων με τρούφες και μοριακή ανάλυση εκτομυκορριζικών μυκήτων

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ