Εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων από πυρκαγιές σε δασικές περιοχές με χρήση νέων μεθοδολογιώων και τεχνολογίας.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ