Έλεγχός Αποτελεσματικότητας Συσκευής Πρόληψης Προσβολών των Φοινικοειδών με Ηλ. Ρεύμα και Προσελκυστικά της εταιρείας Δακοφάκα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ