ΕΜΜΕΣΕΣ ΔΑΠΑΝΕΣ TRUE- TRANSITION PATHSΤΟ SUSTAINABLE LEGUME BASED SYSTEMS ΙΝ EUROPE. Μονοπάτια μετάβασης σε βιώσιμα συστήματα καλλιέργειας ψυχανθών.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ