ΕΜΠΟΡΙΚΟΣ ΧΡΟΝΟΣ ΖΩΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΤΙΜΗΣΗ ΥΓΕΙΝΗΣ ΠΡΟΙΟΝΤΩΝ ELBISCO

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ