Εμβληματική Δράση “Οι Δρόμοι των Αμπελώνων Υποέργο ΙΙ: “Χημικός-οργανοληπτικος χαρακτηρισμός ποικιλιών – βιοσυνθετικά μονοπάτια – οινοποίηση”

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ