Εμβληματική Δράση “Οι Δρόμοι των Αμπελώνων Υποέργο ΙΙΙ: Φυτοπροστασία-Μικροβιώματα

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ