ENHMEPΩΣH KAI ΠAPOXH ΣYMBOYΛΩN ΓIA THN ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑΔΟΣΗ ΤΩΝ ΑΙΓΩΝ ΦΥΛΗΣ ΣΚΟΠΕΛΟΥ ΑΠΟ ΤΠΝ Κ.Σ.Γ.Γ.Φ.Σ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ