Ενίσχυση των τοπικών χαρακτηριστικών του πιτραπέζιου οίνου ΠΓΕ Ασπρούδι της Οινοποιητικής Μονεμβασιάς

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ