Ενθαρρύνοτας την εκμάθηση για την ενίσχυση της επανακτικότητας (resilirnce)Q Μια εμπειρική εφαρμογή στο πεδίο του οινοτουρισμού.

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ