EPEYNA ΣTH ΣYNTHPHΣH NΩΠΩN KAPΠΩN ΓKOTZΙ ΜΠΕΡΡΥ (LYCIUM SPP) ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΩΝ ΓΟΝΟΤΥΠΩΝ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ