ΕΠΙΔΡΑΣΗ ΤΟΥ ERGER ΣΤΗ ΔΙΑΚΟΠΗ ΛΗΘΑΡΓΟΥ ΟΦΘΑΛΜΩΝ ΑΚΤΙΝΙΔΙΑΣ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΤΑ ΠΟΙΟΤΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΤΟΥ ΚΑΡΠΟΥ

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ