Επίδραση του Erger στη διακοπή του ληθάργου των οφθαλμών ακτινιδιάς, στην παραγωγή και στα καρπολογικά χαρακτηριστικά

ΗΜΕΡ/ΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ:
ΓΕΩΠΟΝΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ
ΧΟΡΗΓΙΕΣ
ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ